CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

17/04/2018

Theo bản án của Tòa án, tôi có quyền được sử dụng 1ha đất trồng khoai. Khi đó, tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp không và thời điểm cấp là khi nào ?

Chào bạn, về vấn đề đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp khi bị thu hồi đất, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 99 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định:

“1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;

h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;

k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

(Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người sử dụng theo quy định của pháp luật)

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là người sử dụng thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 của điều luật này. Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai. Theo bản án của Tòa án, bạn là người có quyền sử dụng 1ha đất trồng khoai. Khi đó, bạn cũng thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời điểm cấp giấy chứng nhận là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop