CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ LÀ TỔ CHỨC CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ?

12/04/2018

Anh A là nhân viên của công ty X, anh A có nhiệm vụ là phải sản xuất các video hoạt hình. Vậy công ty X có là chủ sở hữu quyền tác giả các tác phẩm của anh A không và chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức có những quyền gì?

Chào bạn, về vấn đề quyền của chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( ảnh minh họa: chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức)

Căn cứ Điều 39 Luật sở hữu trí tuế số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định như sau:

"Điều 39. Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả. 

1. Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức mình là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác."

Theo quy định trên thì công ty X là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm của anh A với hình thức là “ Giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm”. Công ty X có quyền nhân thân là “Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm” ( Khoản 3 Điều 19) và quyền tài sản ( Điều 20) là :

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Trên đây là các nội dung tư vấn về quyền của chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop