CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

19/04/2018

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Khi thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng này, bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng cần tuân thủ các điều kiện mà pháp luật đã quy định.

Căn cứ Điều 59 Luật kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 quy định về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cụ thể như sau:

“Điều 59. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

1. Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.

(ảnh minh họa: chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai)

2. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, bên thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trongviệc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.

3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Việc chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Khi thực hiện việc mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, các bên cần tuân thủ thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lại theo quy định của pháp luật. Quy trình chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải đáp ứng đủ các điều kiện luật định, tránh các rủi ro trong quá trình chuyển nhượng. Và một lưu ý đó là các bên cần chú ý đến điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Trên đây là các nội dung tư vấn của Luật Huy Thành về quy định chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY

bttop