CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN GIỐNG CÂY TRỒNG ?

05/04/2018

Tôi và hai người bạn là đồng chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng. Bây giờ tôi muốn chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng thì có phải xin ý kiến của hai người kia không?

Chào bạn, về vấn đề chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( chuyển nhượng đối với giống cây trồng)

Điều 194. Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009.

1. Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ giống cây trồng chuyển giao toàn bộ quyền đối với giống cây trồng đó cho bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ bằng bảo hộ giống cây trồng kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng theo thủ tục do pháp luật quy định.

2. Trường hợp quyền đối với giống cây trồng thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển nhượng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.

3. Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

Nếu bạn muốn chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng mà quyền đó thuộc đồng sở hữu bởi hai người bạn nữa thì phải được sự đồng ý của hai người đó thì bạn mới có thể chuyển nhượng được.

Trên đây là các nội dung tư vấn về chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng, để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop