CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHI HỢP NHẤT ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

01/08/2018

Những công việc kế toán khi hợp nhất đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành?

Về vấn đề những công việc kế toán khi hợp nhất các đơn vị kế toán Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin được đưa ra tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 45 Luật kế toán năm 2015 có quy định công việc kế toán trong trường hợp hợp nhất các đơn vị kế toán như sau:

1. Các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành đơn vị kế toán mới thì từng đơn vị kế toán bị hợp nhất phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;

(ảnh minh họa: công việc kế toán khi hợp nhất đơn vị kế toán)

b) Bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán, lập biên bản bàn giao và ghi sổ kế toán theo biên bản bàn giao;

c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất.

2. Đơn vị kế toán hợp nhất phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Căn cứ vào biên bản bàn giao, mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo quy định của Luật này;

b) Tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành báo cáo tài chính của đơn vị kế toán hợp nhất;

c) Nhận, lưu trữ tài liệu kế toán của các đơn vị bị hợp nhất.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề công việc kế toán của đơn vị kế toán để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

bttop