Cung cấp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cho hoạt động thống kê nhà nước

06/12/2018

Quy định pháp luật về việc cung cấp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cho hoạt động thống kê nhà nước.

Căn cứ Điều 37 Luật thống kê năm 2015 quy định về việc cung cấp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cho hoạt động thống kê nhà nước như sau:

“1. Nội dung dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này được cung cấp cho hoạt động thống kê nhà nước gồm:

a) Danh mục các trường dữ liệu có liên quan và dữ liệu;

(ảnh minh họa: cung cấp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cho hoạt động thống kê nhà nước)

b) Định dạng dữ liệu, định nghĩa và các thuộc tính có liên quan của trường dữ liệu;

c) Phương thức, tần suất và thời gian cung cấp dữ liệu.

2. Các điều kiện bảo đảm cho việc cung cấp, tiếp nhận dữ liệu gồm cơ sở hạ tầng thông tin, nguồn nhân lực và tài chính.

3. Cơ quan thống kê trung ương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính xác định cụ thể các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cho hoạt động thống kê nhà nước để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop