ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

10/04/2018

Ông Cường có thế chấp quyền sử dụng đất cho tôi để vay 200 triệu đồng. Trường hợp này, hai bên có cần đăng ký biện pháp bảo đảm hay không và thời điểm có hiệu lực là khi nào?

Chào bạn, về vấn đề đăng ký biện pháp bảo đảm, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 298 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Biện pháp bảo đảm được đăng ký theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.

Việc đăng ký là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực chỉ trong trường hợp luật có quy định.

2. Trường hợp được đăng ký thì biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

(Đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật)

3. Việc đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Để nhận biết các trường hợp cần phải đăng ký, bạn cần phải hiểu việc đăng ký biện pháp bảo đảm là gì? Đăng ký biện pháp bảo đảm là việc việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm (nghị định 102/2017/nđ-cp). Việc đăng ký không những đảm bảo về mặt pháp lý của biện pháp bảo đảm mà còn có hiệu lực đối kháng với bên thứ ba. Việc đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật. Điều 4 nghị định 102/2017 có quy định những trường hợp bắt buộc phải đăng ký trong đó có thế chấp quyền sử dụng đất. Bạn nhận thế chấp quyền sử dụng đất từ ông Cường nên cần phải đăng ký tại cơ quan nhà nước. Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký vào sổ đăng ký.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về đăng ký biện pháp bảo đảm để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop