Đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

25/01/2019

Đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được pháp luật quy định như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề Đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Điều 31. Đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

“1. Cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tác động dự kiến đối với đối tượng hỗ trợ và công khai kết quả đánh giá theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ tổ chức đánh giá độc lập tác động của nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về Đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop