Đào tạo, bồi dưỡng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

14/08/2019

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc đào tạo, bồi dưỡng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

Căn cứ Điều 13 Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc xử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghề có quy định về đào tạo, bồi dưỡng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ như sau:

“1. Nội dung và hình thức đào tạo, bồi dưỡng:

a) Đào tạo bằng cấp tại các cơ sở giáo dục đại học;

b) Đào tạo theo nhóm nghiên cứu;

(ảnh minh họa: đào tạo, bồi dưỡng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ)

c) Đào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm, lĩnh vực khoa học và công nghệ mới;

d) Nghiên cứu sau tiến sĩ;

đ) Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ.

Việc đào tạo, bồi dưỡng thực hiện thông qua các hình thức ngắn hạn, dài hạn ở trong nước và nước ngoài; thực tập, làm việc có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ uy tín trong nước và nước ngoài; tham gia triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện đào tạo theo bằng cấp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều này.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop