Đất không có sổ đỏ có được chia thừa kế không?

13/08/2020

Gia đình tôi có truyền từ đời này sang đời khác một mảnh đất. Nay đến thời bố mẹ tôi, ông bà viết di chúc để chia lại cho các con cháu.. Tuy nhiên theo tôi được biết, mảnh đất này gia đình tôi không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy luật sư cho tôi hỏi đất không có sổ đỏ có được chia thừa kế không?

Chào bạn, trước hết Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Qua tìm hiểu, chúng tôi đưa ra giải đáp như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 188, Luật đất đai 2013 quy định:

"Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhân thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất."

Bên cạnh đó, Khoản 1, Điều 168, Luật đất đai 2013 quy định:

"Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

(Minh họa: đất không có sổ đỏ có được chia thừa kế không)

Như vậy, có những trường hợp không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện để cấp thì phải được phép chia di sản thừa kế.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề có được chia thừa kế đối với đất không có sổ đỏ? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop