ĐỊA ĐIỂM NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

29/03/2018

Địa điểm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành?

Về vấn đề nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin phép được đưa ra tư vấn như sau:

Điều 12 Nghị định Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định về nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là:

“1. Doanh nghiệp nộp thuế tại địa phương nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp nhân (x) với tỷ lệ giữa chi phí phát sinh tại cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Việc nộp thuế quy định tại Khoản này không áp dụng đối với công trình, hạng mục công trình hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.

Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

(Địa điểm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật)

2. Đơn vị hạch toán phụ thuộc các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành có thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính thì nộp thuế tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hoạt động kinh doanh đó.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn về nơi nộp thuế quy định tại Điều này.”

Theo đó, những đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế cần phải đến một trong các địa chỉ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở trên để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.

 

Trên đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề địa điểm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop