Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức như thế nào?

13/08/2022

Tôi là viên chức sắp đến tuổi nghỉ hưu, có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác với vị trí nghề nghiệp trên nhưng đến nay vẫn chưa nắm rõ về điều kiện, thủ tục để được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Vậy luật sư cho tôi hỏi, điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề Điều kiện, thủ tục nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức mà bạn đang thắc mắc, Tổng đài tư vấn miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập:

“Điều 4. Điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

1. Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

b) Có đủ sức khỏe;

c) Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

2. Trình tự, thủ tục xem xét, kéo dài thời gian công tác:

a) Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ định hướng phát triển, tình hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác;

(Ảnh minh họa: Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức như thế nào?)

b) Viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng;

c) Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức;

d) Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.”

Căn cứ theo quy định trên, để được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn viên chức cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sức khỏe; không bị truy tố, kỷ luật,...; và đơn vi sự nghiệp công lập viên chức đang công tác có nhu cầu. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, viên chức có nguyện vọng sẽ làm đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp trước thời điểm nghỉ hưu 06 tháng. Cấp có thẩm quyền sẽ căn cứ đơn và xem xét và đánh giá trên cơ sở định hướng, chủ trương của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề viên chức muốn nghỉ hưu ở tuổi cao hơn phải làm thế nào? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

 

bttop