DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM CẦN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ KHI THÀNH LẬP?

DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM CẦN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN GÌ KHI THÀNH LẬP?

Tôi hiện đang muốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam, vậy tôi muốn hỏi điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật gồm những gì?

05/03/2018


CÁCH CHỨC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CÁCH CHỨC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tôi là thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH nhà nước một thành viên.Năm 2017, công ty không hoàn thành được mục tiêu doanh thu 300 tỷ theo yêu cầu. Vậy, tôi có thể bị cách chức hay không?

02/03/2018


TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU DOANH NGHIỆP

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮU DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH một thành viên Hòa An năm 2017 nợ gần 10 tỷ đồng. Tài sản của công ty không đủ trả nợ. Trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp có phải lấy tài sản riêng ra để thanh toán nợ hay không?

02/03/2018


GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

Tôi tự mình góp vốn thành lập Công ty TNHH. tôi cam kết góp vốn bằng ô tô và 1 lô đất ghi vào điều lệ công ty. Nay tôi không thể góp đủ vốn được. Công ty có phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ không?

02/03/2018


HOÀN TRẢ MỘT PHẦN VỐN GÓP

HOÀN TRẢ MỘT PHẦN VỐN GÓP

Công ty TNHH An Nu có 3 thành viên. Công ty đã hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên. Nay Công ty không đủ thanh toán các khoản nợ đến hạn, chúng tôi có phải hoàn trả lại số tiền đã nhận hay không?

02/03/2018


KHỞI KIỆN NGƯỜI QUẢN LÝ

KHỞI KIỆN NGƯỜI QUẢN LÝ

A-giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên.Ông có ký hợp đồng với doanh nghiệp do vợ ông làm chủ và gây thiệt hại cho công ty.Tôi là thành viên công ty có quyền khởi kiện người quản lý hay không? 

02/03/2018


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Hội Tin học Việt Nam đang dự định thành lập Công ty TNHH nhưng không biết tổ chức quản lý thế nào. Pháp luật quy định như thế nào về cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên?

02/03/2018


CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH một thành viên do tôi làm chủ sở hữu. Do khó khăn về tài chính, công ty đã nhận thêm vốn góp và kết nạp thành viên mới. Vậy, công ty có phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác không ?

02/03/2018


LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TNHH HỮU HẠN

LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TNHH HỮU HẠN

Công ty TNHH An Khánh có 7 thành viên. Năm 2017, kinh doanh có lãi 120 tỷ đồng. Pháp luật quy định thế nào về việc chia lợi nhuận Công ty TNHH ?

02/03/2018


THỨ TỰ THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

THỨ TỰ THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Chủ doanh nghiệp tư nhân Hưng Phát quyết định giải thể doanh nghiệp. 2017, công ty hoạt động thua lỗ, nợ hơn 10 tỷ. Thứ tự thanh toán các khoản nợ được thực hiện như thế nào?

02/03/2018


CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên ngày 2/10/2017 bị hoãn do thành viên tham dự không đủ. Công ty phải tổ chức họp lần 2 không và điều kiện cuộc họp được tiến hành là gì?

01/03/2018


NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Nghị quyết của Hội đồng thành viên có được thông qua không khi số phiếu đại diện 70% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành bán máy móc trị giá 70 tỷ, tổng giá trị tài sản là 120 tỷ đồng?

01/03/2018


THAY ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

THAY ĐỔI NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Tôi là chủ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Tôi muốn hỏi, khi công ty tôi muốn thay đổi người quản lý doanh nghiệp thì cần phải làm gì cho phù hợp với quy định của pháp luật?

27/02/2018


GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Giao dịch thương mại giữa Công ty TNHH hai thành viên trở lên An Phước với doanh nghiệp tư nhân B- chủ sở hữu là mẹ đẻ của giám đốc công ty An Phước có cần sự chấp thuận của hội đồng thành viên không?

27/02/2018


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, danh sách cổ đông Công ty Cổ phần  bắt buộc phải có. Khi đăng ký, hồ sơ của tôi bị trả lại do danh sách không đủ. Danh sách cổ đông bao gồm những nội dung gì?

26/02/2018


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Tôi , Nam, Mi góp vốn để thành lập Công ty cổ phần. Thành lập doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký trong đó có cả giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp gồm nội dung gì?

26/02/2018


THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Doanh nghiệp tư nhân C có hành vi vi phạm pháp luật, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vậy, doanh nghiệp C có được tiếp tục kinh doanh không ?

23/02/2018


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC

Công ty hợp danh G là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông- bà E tại Công ty Cổ phần Y. Công ty G có trách nhiệm gì trong việc tham gia các cuộc họp cũng như thực hiện quyền và nghĩa vụ của bà E?

23/02/2018


GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần có thuê tôi về làm giám đốc trong nhiệm kỳ là 5 năm. Vậy, tôi có được quyết định mức tiền lương của phó giám đốc công ty hay không?

22/02/2018


QUY ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG MIỄN TRỪ

QUY ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG MIỄN TRỪ

Công ty tôi có tham gia thỏa thuận tập trung kinh tế và đã nận được quyết định cho hưởng miễn trừ. Vậy, trong trường hợp nào sẽ bãi bỏ quyết định cho hưởng miễn trừ?

21/02/2018


bttop