Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

28/05/2019

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương bao gồm những gì?

Việc cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập ngân hàng hợp tác xã. Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phải chuẩn bị thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

“Điều 16. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã

1. Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đề nghị Ngân hàng Nhà nuớc cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã;

2. Điều lệ ngân hàng hợp tác xã đã được Đại hội thành viên đầu tiên thông qua;

3. Biên bản họp Đại hội thành viên đầu tiên;

4. Nghị quyết Đại hội thành viên đầu tiên thông qua, trong đó tối thiểu phải có các nội dung sau:

a) Thông qua Điều lệ ngân hàng hợp tác xã;

b) Kết quả bầu chính thức các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

c) Thông qua kế hoạch kinh doanh 3 năm đầu của ngân hàng hợp tác xã.

(Ảnh minh họa: Ngân hàng hợp tác xã chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương)

5. Hồ sơ thành viên là quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm: Danh sách, địa điểm đặt trụ sở, số vốn góp.

6. Hồ sơ thành viên là các pháp nhân khác không phải là Quỹ tín dụng nhân dân (nếu có): Danh sách, địa điểm đặt trụ sở, số vốn góp.

7. Văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng hợp tác xã.

8. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc ngân hàng hợp tác xã.

9. Phương án kinh doanh 3 năm đầu được thông qua tại Đại hội thành viên đầu tiên.”

Trên đây là một số nội dung tư vấn về vấn đề hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop