Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

24/05/2019

Quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 214/2013/NĐ-CP) có quy định về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:

“1. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau đây gọi là Giấy chứng nhận bảo hiểm) là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm.

(ảnh minh họa: hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới)

2. Khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới được doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm. Những trường hợp đặc thù do Bộ Tài chính quy định.

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể về mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm để áp dụng và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được quy định như thế nào để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop