Kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

25/01/2019

Kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được pháp luật quy định như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Điều 30. Kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

“1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân tài trợ kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm:

a) Việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ; việc thực hiện trình tự, thủ tục và nội dung hỗ trợ;

b) Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ, tài trợ;

c) Việc thực hiện công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 29 của Luật này.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về Kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop