KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Đặc điểm của Công ty cổ phần

Đặc điểm của Công ty cổ phần

Công ty cổ phần (CTCP) là loại hình công ty đặc trưng của công ty đối vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông.

05/01/2018


Cổ phiếu

Cổ phiếu

Cổ phiếu là giấy tờ có giá trị chứng minh tư cách chủ sở hữu cổ phần và đồng thời là tư cách thành viên công ty của người có cổ phần.

05/01/2018


Đặc điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Đặc điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (TNHH) là loại hình công ty đối vốn không được phát hành cổ phiếu ra thị trường để công khai huy động vốn trong công chúng. Khi thành lập công ty, các thành viên phải cam kết góp vốn vào công ty với giá trị vốn góp và thời hạn góp vốn cụ thể.

05/01/2018


Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Việc xây dựng công trình quảng cáo như màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo… phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật và phải xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

05/01/2018


Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ về đòi nợ. Các doanh nghiệp này đều phải đáp ứng những điều kiện nhất định thì mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

05/01/2018


Điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp

Điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp

Theo quy định công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền phát hành trái phiếu để huy động thêm vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần có những điều kiện nhất định thì mới được quyền phát hành trái phiếu.

05/01/2018


Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Do đặc thù hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thường được thành lập, hoạt động ở vùng nông thôn nên Nhà nước thường có những chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhất định

05/01/2018


Tổ chức, cá nhân không được quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

Tổ chức, cá nhân không được quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

Khi muốn thành lập doanh nghiệp thì điều đầu tiên cần quan tâm đó là cá nhân có thuộc trường hợp không được quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp hay không?. Hay khi muốn góp vốn vào doanh nghiệp thì cần quan tâm đến việc mình có thuộc diện không được góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp hay không?. Vậy pháp luật quy định những trường hợp nào...

05/01/2018


Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên

Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế mang tính xã hội cao, hoạt động như một doanh nghiệp dựa trên các giá trị và nguyên tắc tương trợ, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công bằng và đoàn kết, tạo nên sức mạnh trong việc giúp các hộ gia đình, cá thể, tiểu chủ hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn, tăng khả năng cạnh tranh mạnh hơn trên thị trường. Nhà...

05/01/2018


Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trước khi hoạt động thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận đăng ký, con dấu. Sau khi đã đăng ký hợp lệ thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới chính thức được phép hoạt động.Trước khi hoạt động thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đăng ký...

05/01/2018


Điều kiện được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Điều kiện được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Đối với những doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ việc làm thì phải đáp ứng được các điều kiện nhất định.

05/01/2018


Thị phần doanh nghiệp trên thị trường liên quan

Thị phần doanh nghiệp trên thị trường liên quan

Một doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan. Việc xác định thị phần của doanh nghiệp có ý nghĩa khẳng định vị thế của doanh nghiệp nhưng cũng đồng thời là dấu hiệu để xác định xem doanh nghiệp đó có lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để làm giảm sự cạnh tranh hay không…

05/01/2018


Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Khi thành lập doanh nghiệp, thành viên sáng lập phải quan tâm tới rất nhiều vấn đề như mình có thuộc trường hợp không được thành lập, quản lý công ty không?, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ… và một vấn đề không thể thiếu đó là đặt tên cho doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định rất rõ về việc đặt tên cho doanh nghiệp để tránh trùng...

05/01/2018


Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty

Điều lệ công ty được coi như kim chỉ nam trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, là căn cứ để doanh nghiệp tiến hành việc quản trị nội bộ, chia cổ tức cũng như đại diện trong giao dịch với bên ngoài

05/01/2018


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá

Cá nhân không được hoạt động thẩm định giá độc lập. Và một doanh nghiệp muốn được kinh doanh dịch vụ thẩm định giá thì phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định

05/01/2018


Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều nguyên nhân có thể do khó khăn tài chính, thay đổi cơ cấu công nghệ, thiên tai, bão lụt, thiếu nhân lực…mà một doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh trong một thời hạn. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế về việc tạm dừng kinh doanh

05/01/2018


Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp rơi vào một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2005 thì doanh nghiệp sẽ bị giải thể. Tuy nhiên việc giải thể này cũng phải tuân theo một trình tự, thủ tục nhất định đồng thời cũng là việc giải quyết các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp.

05/01/2018


Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Trước khi thành lập doanh nghiệp, các chủ sở hữu đã phải cân nhắc lựa chọn rất kỹ loại hình doanh nghiệp phù hợp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, vì lý do nào đó như mở rộng vốn, tăng số lượng thành viên,… mà các công ty sẽ phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Vậy, trong những trường hợp nào thì tiến hành chuyển đổi...

05/01/2018


Bán Doanh nghiệp tư nhân

Bán Doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Việc tiến hành bán doanh nghiệp phải tuân theo một số quy định của pháp luật doanh nghiệp

05/01/2018


Hồ sơ thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Bạn muốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên? Vậy thì bộ hồ sơ của bạn cần những giấy tờ gì? Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:

05/01/2018


bttop