Luật sư hướng dẫn cách viết Giấy vay tiền

25/01/2021

Qua bài viết dưới đây, Luật sư hướng dẫn cách viết Giấy vay tiền đơn giản, ngắn gọn và đảm bảo tính pháp lý, tránh những rủi ro không đáng có cho các bên trong giao dịch.

Giấy vay tiền được giao kết giữa bên cho vay và bên vay phải có những nội dung cơ bản sau đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., tại …………………….., chúng tôi gồm:

BÊN CHO VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ........................................     Sinh năm: .................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ do ...................... cấp ngày ..............

Hộ khẩu thường trú tại: ...........................................................................................

Và Bà: ........................................     Sinh năm: .................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ do ...................... cấp ngày ..............

Hộ khẩu thường trú tại: ...........................................................................................

 

BÊN VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên B):

Ông/bà: ................................     Sinh năm: .................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ do ....................... cấp ngày ............

Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................

(Lưu ý: Nếu bên vay đã có vợ hoặc có chồng thì phần thông tin về bên vay nên để cả hai vợ chồng).

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng nhau ký Giấy vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền cho vay

Bên A đồng ý cho bên B vay và Bên B đồng ý vay của Bên A số tiền: ………… VNĐ (Bằng chữ: ……………..)

(Lưu ý: Đây là mục quan trọng nhất bắt buộc phải có trong mọi giao dịch vay tiền. Số tiền vay phải được nêu cụ thể cả bằng số và bằng chữ).

(ảnh minh họa: Luật sư hướng dẫn cách viết Giấy vay tiền)

Điều 2: Thời hạn và phương thức cho vay

- Thời hạn cho vay là ………….kể từ ngày ký hợp đồng này.

- Ngay sau khi ký Giấy vay tiền này, Bên A sẽ giao toàn bộ số tiền ………. cho Bên B

(Lưu ý: Thời hạn vay nên nêu cụ thể theo số tháng, số năm. Hai bên có thể thoả thuận việc rút ngắn hoặc kéo dài thời hạn cho vay. Khi đó, cũng có thể viết vào Giấy vay tiền thỏa thuận này).

Điều 3: Lãi suất cho vay và phương thức trả nợ

- Lãi suất được hai bên thỏa thuận là ….% tính từ ngày nhận tiền vay.

- Khi đến hạn trả nợ, bên B không trả cho bên A số tiền vay nêu trên thì khoản vay sẽ được tính lãi suất là …………

- Bên B sẽ hoàn trả số tiền đã vay cho Bên A khi hết thời hạn vay nêu trên. Tiền vay sẽ được Bên B thanh toán trực tiếp cho bên A hoặc thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A chỉ định.

(Lưu ý: Lãi suất luôn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của cả bên cho vay vay và bên vay.

Giấy vay tiền dù có hay không có tính lãi suất cũng phải ghi rõ vào văn bản. Nếu không tính lãi thì ghi là “bên A cho bên B vay không tính lãi”.

Trong trường hợp, tính lãi suất thì cũng ghi rõ lãi suất bao nhiêu, tính theo lãi suất của Ngân hàng nào… vào giấy vay tiền.

Mặc dù lãi suất do hai bên thỏa thuận nhưng khi cho người khác vay tiền, người cho vay cần chú ý, lãi suất không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay theo khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015).

Điều 4: Mục đích vay

Mục đích vay số tiền nêu trên là để Bên B sử dụng vào mục đích ……….

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp

Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện Giấy vay tiền này, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cam kết của các bên

- Các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao và nhận tài sản vay;

- Bên A cam đoan số tiền cho vay trên là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A;

- Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào của bên A;

- Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục đích đã nêu ở trên;

- Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc và tiền lãi) đúng hạn, chỉ được gia hạn khi có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu có sau này); Trường hợp chậm trả thì bên B chấp nhận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn...theo quy định pháp luật (nếu có);

- Các bên cam kết thực hiện đúng theo Giấy vay tiền này. Nếu bên nào vi phạm thì bên đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 7: Điều khoản cuối cùng

- Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc ký Giấy vay tiền này.

- Mọi sửa đổi, bổ sung Giấy vay tiền chỉ có giá trị pháp lý khi được các bên thoả thuận và xác lập bằng văn bản.

- Hai bên đã đọc lại, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy vay tiền và ký tên, điểm chỉ vào Giấy vay tiền này.

- Giấy vay tiền này có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký, được lập thành … (…) bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho mỗi bên giữ…(…) bản để thực hiện. 

 

BÊN CHO VAY

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN VAY

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề mẫu giấy vay tiền để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop