MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT

18/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện trong vụ án hành chính do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

                                                                   

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân.......................................................................

Người khởi kiện: ………………………………………………………………………

Địa chỉ:.........................................................................................

Số điện thoại (nếu có):........................., số fax (nếu có):....................................................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ...............................................................................................

Người bị kiện:.....................................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có):........................., số fax (nếu có):................................................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ...........................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có):........................., số fax (nếu có):..................................................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ...........................................................................................

Quyết định .................bị kiện số……... ngày..... tháng..... năm..... của........................về  …………………………

Hành vi hành chính bị kiện………………………………………....................................

Tóm tắt nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính:..........................................................................................................

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có):.........................................................

Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết:............................................

Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại .......... đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Những tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1................................................................................................................................................. 2................................................................................................................................................

                                     Người khởi kiện


                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn khởi kiện trong vụ án hành chính theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop