MẪU ĐƠN XIN TẠM VẮNG MỚI NHẤT

18/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn xin tạm vắng do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quận/Huyện:…………..                                                                                                                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Phường/Xã:……………    

 

................., ngày ...... tháng ...... năm 20…..

 

ĐƠN XIN TẠM VẮNG

 

Kính gửi: Công an Phường (xã):……………………………………………………..     

 

Tên tôi là:……………………………………………………………………………..

 

Sinh ngày: .......................................................................................................................

 

CMND số: ………………….. cấp tại ……………………… ngày ………………

Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………………………..

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………………………

Nay xin tạm vắng:…………………………………………………………………

Thời gian kể từ ngày:…………………………… đến ngày ……………………………..

Lý do tạm vắng: ……………………………………………………………………..

 

 

 

NGƯỜI XIN KÝ TÊN

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn xin tạm vắng theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop