NAM NỮ SỐNG CHUNG NHƯ VỢ CHỒNG NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

30/05/2018

Hiện nay, thực trạng nam nữ sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn rất phổ biến. Theo đó sẽ phát sinh các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến quyền, nghĩa vụ, con cái và tài sản. Vậy các chế độ đối với nam nữ sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn được quy định như thế nào?

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014 quy định vấn đề chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn của nam và nữ hiện nay như sau:

Thứ nhất, giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, Điều 14 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

 “Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.”

(Ảnh minh họa: nam nữ sống chung như vợ chồng được giải quyết như thế nào?)

Thứ hai, về quyền và nghĩa vụ đối với con cái:

Đối với trường hợp nam nữ sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, khi có con thì các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được giải quyết theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014 về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Thứ ba, về chế độ tài sản:

Điều 16 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ sống chung như vợ chông mà không đăng ký kết hôn như sau:

“Điều 16. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề giải quyết mối quan hệ sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop