Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

05/12/2018

Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như thế nào?

Chào bạn, về vấn quy định Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

Điều 39. Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Luật kinh doanh bất động sản 2014.             

“1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

2. Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

4. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

6. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.”

 Trên đây là các nội dung tư vấn đề quy định về Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop