NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

01/08/2018

Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán là gì? Người này có được kiêm kế toán trưởng không?

Chào bạn về vấn đề trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán mà bạn đang băn khoăn Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin được đưa ra tư vấn như sau:

Điều 50 Luật kế toán năm 2015 có quy định người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán có trách nhiệm:

“1. Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc quyết định thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo đúng quy định của Luật này.

(ảnh minh họa: người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán)

2. Bố trí người làm kế toán trưởng hoặc quyết định thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của Luật này; trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm trực tiếp về hậu quả của những sai phạm do mình gây ra; chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai phạm do người khác gây ra nhưng thuộc trách nhiệm quản lý của mình.

4. Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới.”

Về câu hỏi người đại diện pháp luật có được kiêm kế toán trưởng? Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn là  người đại diện theo pháp luật có thể hiểu là người có trách nhiệm quản lý điều hành đơn vị kế toán. Do vậy không được kiêm làm kế toán (trưởng). Nếu cố tình kiêm nhiệm thì sẽ bị phạt theo quy định pháp luật.

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán được quy định thế nào? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

bttop