Nguyên tắc hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ

13/08/2019

Nguyên tắc hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

Căn cứ Điều 70 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14) có quy định các nguyên tắc hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ như sau:

“1. Tích cực, chủ động và bảo đảm độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, bình đẳng và cùng có lợi.

2. Đa dạng hóa, đa phương hóa hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

(ảnh minh họa: Nguyên tắc hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ)

3. Phát triển khoa học và công nghệ theo chuẩn mực quốc tế và gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

4. Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước tiên tiến, tranh thủ tối đa cơ hội để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề nguyên tắc hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ là gì để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop