Nhiệm vụ quyền hạn của từng chức danh trong Công an xã

06/06/2019

Công an xã gồm các chức danh: Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên. Vậy nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh trong Công an xã được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Pháp lệnh Công an xã 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008 Của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh trong Công an xã như sau:

Thứ nhất, Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Công an xã

Trưởng Công an xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Uỷ ban nhân dân cùng cấp và Công an cấp trên về hoạt động của Công an xã.

(Ảnh minh họa: Nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh trong công an xã)

Thứ hai, Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng Công an xã

Phó trưởng Công an xã giúp Trưởng Công an xã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Công an xã; khi Trưởng Công an xã vắng mặt thì Phó trưởng Công an xã được Trưởng Công an xã ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Công an xã.

Thứ ba, Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an viên

Công an viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Công an xã; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn dân cư do mình phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội do Trưởng Công an xã giao.

Trên đây là một số nội dung tư vấn về vấn đề nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh trong Công an xã để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop