Nội dung Giấy chứng nhận, Giấy phép kinh doanh hóa chất

14/03/2019

Nội dung Giấy chứng nhận, Giấy phép kinh doanh hóa chất bao gồm những nội dung gì?

Chào bạn, về vấn đề Giấy chứng nhận, Giấy phép kinh doanh hóa chất bao gồm những nội dung gì?. Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Giấy chứng nhận, Giấy phép kinh doanh hóa chất bao gồm những nội dung gì?)

Điều 17. Nội dung Giấy chứng nhận, Giấy phép. Luật Hóa chất 2007.  

“1. Giấy chứng nhận, Giấy phép gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất;

b) Địa điểm sản xuất, kinh doanh hóa chất;

c) Loại hình, quy mô, chủng loại hóa chất sản xuất, kinh doanh;

d) Nghĩa vụ của cơ sở được cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép;

đ) Đối với Giấy phép còn phải có quy định về thời hạn của Giấy phép.

2. Thời hạn của Giấy phép do bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định phù hợp với loại hình, quy mô và đặc thù của hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.”

Trên đây là các nội dung tư vấn Giấy chứng nhận, Giấy phép kinh doanh hóa chất bao gồm những nội dung gì? để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop