Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người

05/04/2019

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức. Vây, nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng chống mua bán người bao gồm những  nội dung gì?​

Chào bạn, về vấn đề thông tin , tuyên truyền, giao dục phòng, chống mua bán người bao gồm nội dung gì? Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Thông tin , tuyên truyền, giao dục phòng, chống mua bán người bao gồm nội dung gì?)

Khoản 2 Điều 7. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người. Luật phòng chống mua bán người 2011.

“1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong phòng, chống mua bán người; đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người.

2. Nội dung thông tin, tuyên truyền, giáo dục bao gồm:

a) Chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người;

b) Thủ đoạn và tác hại của các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này;

c) Kỹ năng ứng xử trong trường hợp có nghi ngờ về việc mua bán người;

d) Biện pháp, kinh nghiệm phòng, chống mua bán người;

đ) Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống mua bán người;

e) Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân;

g) Các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống mua bán người”

Trên đây là các nội dung tư vấn thông tin, tuyên truyền, giao dục phòng, chống mua bán người bao gồm nội dung gì? để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop