PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI

31/05/2018

Pháp nhân là một tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo luật định, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Pháp nhân bao gồm pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại.

Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác. Điều 75 và Điều 76 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định về pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại như sau:

1. Pháp nhân thương mại trong pháp luật Việt Nam.

(1) Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

(2) Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

(3) Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(Ảnh minh họa: Pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại được quy định như thế nào?)

2. Pháp nhân phi thương mại trong pháp luật Việt Nam.

(1). Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

(2). Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

(3). Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề pháp nhân, pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương mại để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop