Phong tỏa tài khoản trong hoạt động rửa tiền

20/11/2020

Có nhiều biện pháp để ngăn ngừa kịp thời tội phạm rửa tiền, một trong số đó là việc phong tỏa tài khoản. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về việc phong tỏa tài khoản trong hoạt động rửa tiền là như thế nào?

Chào bạn, trước hết Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Qua tìm hiểu, chúng tôi đưa ra giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 23, Nghị định 116/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật phòng chống rửa tiền được sửa đổi bởi khoản 17, điều 1, Nghị định 87/2019/NĐ-CP quy định:

Điều 23. Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản

1. Đối tượng báo cáo thực hiện phong tỏa tài khoản hoặc áp dụng biện pháp niêm phong, tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án và pháp luật thanh tra có thẩm quyền ra quyết định yêu cầu đối tượng báo cáo áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản hoặc niên phong, tạm giữ tài sản và chịu trách nhiệm về quyết định này.

(Minh họa: phong tỏa tài khoản trong hoạt động rửa tiền)

3. Việc phong tỏa tài khoản hoặc niêm phong, tạm giữ tài sản phải được thể hiện bằng văn bản, bao gồm các nội dung tối thiểu sau : Tên đối tượng báo cáo phải thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản hoặc niêm phong, tạm giữ tài sản, tên đầy đủ của chủ tài khoản hoặc cá nhân tổ chức liên quan đến tài sản bị niêm phong, tạm giữ, số tài khoản bị phong tỏa hoặc danh mục tài sản bị niêm phong, tạm giữ số tiền phong tỏa, thời điểm bắt đầu và kết thúc phong tỏa tài khoản hoặc niêm phong, tạm giữ tài sản, lý do yêu cầu thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản hoặc niêm phong, tạm giữ tài sản hoặc theo biểu mẫu trong tố tụng hình sự.

4. Đối tượng báo cáo phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng văn ngay sau khi thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản hoặc niêm phong, tạm giữ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình phong tỏa tài khoản hoặc niêm phong, tạm giữ tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề tội phạm rửa tiền bị ngăn chặn bởi phong tỏa tài khoản? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop