Quá hạn tạm giữ xe mà không ai đến nhận thì xử lý như nào?

10/12/2021

Tôi bị công an ra quyết định tạm giữ xe máy do vi phạm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông với thời hạn 7 ngày nhưng quá thời hạn tôi vẫn chưa đến lấy xe. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, quá hạn tạm giữ xe mà không ai đến nhận thì xử lý thế nào?

Chào bạn về vấn đề quá hạn tạm giữ, không đến nhận xe có sao không mà bạn thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 8 điều 1 Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính có quy định về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ như sau:

“8. Điều 17 được sử đổi, bổ sung như sau:

Điều 17. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ

1. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được ghi trong quyết định tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc địa phương nơi tạm giữ tang vật, phương tiện và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ; hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm không đến nhận hoặc không xác định được người vi phạm thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

(ảnh minh họa: quá hạn tạm giữ xe mà không ai đến nhận thì xử lý thế nào?)

Cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện có trách nhiệm tiếp tục quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện đó bị tịch thu, xử lý theo quy định.

2. Sau khi tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bằng quyết định tịch thu của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xề xử lý vi phạm hành chính và được xác lập quyền sở hữu toàn dân thì được xử lý theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành”

Theo đó, nếu trong vòng 33 ngày nếu bạn không đến nhận phương tiện bị tạm giữ thì phương tiện của bạn có thể bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề “quá hạn tạm giữ xe mà không ai đến nhận thì xử lý như nào?” để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY

bttop