Suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu

08/10/2019

Tôi có nhìn thấy một người sử dụng chiếc xe máy giống hệt chiếc xe máy trước đây tôi bị mất trộm. Luật sư cho tôi hỏi tôi hay người kia sẽ phải chứng minh rằng chiếc xe máy đó là của mình và pháp luật quy định như thế nào về suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu?

Chào bạn về vấn đề quy định về quyền chiến hữu mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ vào Điều 179 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về khái niệm chiếm hữu như sau:

“1. Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản.

2. Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu.

Việc chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu không thể là căn cứ xác lập quyền sở hữu, trừ trường hợp quy định tại các điều 228, 229, 230, 231, 232, 233 và 236 của Bộ luật này”.

(ảnh minh họa: suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu)

Đồng thời, Điều 184 quy định về suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu:

“1. Người chiếm hữu được suy đoán là ngay tình; người nào cho rằng người chiếm hữu không ngay tình thì phải chứng minh.

2. Trường hợp có tranh chấp về quyền đối với tài sản thì người chiếm hữu được suy đoán là người có quyền đó. Người có tranh chấp với người chiếm hữu phải chứng minh về việc người chiếm hữu không có quyền.

3. Người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai được áp dụng thời hiệu hưởng quyền và được hưởng hoa lợi, lợi tức mà tài sản mang lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, người đang chiếm hữu chiếc xe máy được suy đoán là ngay tình, việc bạn cho rằng người đó chiếm hữu không ngay tình thì trách nhiệm chứng minh sẽ thuộc về bạn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề ý nghĩa của quy định chiếm hữu trong quan hệ dân sự để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 để  gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop