Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

15/08/2019

Quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ có quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ như sau:

“1. Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ do các cơ quan quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 12 của Luật khoa học và công nghệ và do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương thành lập, tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài và tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học.

(ảnh minh họa: thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ)

2. Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức khoa học và công nghệ đặt trụ sở chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ thì có thẩm quyền cấp thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã cấp.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề ai có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop