Thẩm quyền của Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã

04/06/2019

Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã có thẩm quyền thảo luận và quyết định những vấn đề nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo bài tư vấn Thẩm quyền của Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã để hiểu rõ hơn.

Thẩm quyền của Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã được quy định như thế nào? Điều 38 Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thẩm quyền của Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã như sau:

“Điều 38. Thẩm quyền của Đại hội thành viên

Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã có thẩm quyền thảo luận và quyết định những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Đề nghị về việc phân phối lợi nhuận.

3. Phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm tới.

(Ảnh minh họa: Thẩm quyền của Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã)

4. Việc tăng, giảm vốn điều lệ, mức góp vốn của các thành viên.

5. Bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác của Ban kiểm soát.

6. Danh sách kết nạp các thành viên mới; việc khai trừ các thành viên ra khỏi ngân hàng hợp tác xã theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

7. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngân hàng hợp tác xã.

8. Việc giải thể, phá sản ngân hàng hợp tác xã.

9. Những nội dung khác do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc ít nhất 1/3 (mội phần ba) tổng số thành viên ngân hàng hợp tác xã đề nghị.”

Trên đây là một số nội dung tư vấn về vấn đề thẩm quyền của Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop