THANH TRA THUẾ

03/04/2018

Doanh nghiệp tôi có nghành nghề kinh doanh đa dang, thuộc đối tượng của thanh tra thuế. Cho nên, tôi muốn hỏi về quyết định thanh tra thuế ai có thẩm quyền ra và thường có nội dung gì?

Chào bạn về vấn đề quyết định thanh tra thuế mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 82 Luật quản lý thuế năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) có quy định thanh tra thuế như sau:

“1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp có thẩm quyền ra quyết định thanh tra thuế.

2. Quyết định thanh tra thuế phải phải có các nội dung sau đây:

a) Căn cứ pháp lý để thanh tra thuế;

b) Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra thuế;

(ảnh minh họa: thanh tra thuế)

c) Thời hạn tiến hành thanh tra thuế;

d) Trưởng đoàn thanh tra thuế và các thành viên khác của đoàn thanh tra thuế.

3. Chậm nhất là ba ngày làm việc, kể từ ngày ký, quyết định thanh tra thuế phải được gửi cho đối tượng thanh tra.

Quyết định thanh tra thuế phải được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày ra quyết định thanh tra thuế.”

Như vậy, thẩm quyền thanh tra thuế do thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định thanh tra thuế. Còn về nội dung quyết định gồm có 4 nội dung như quy định tại khoản 2 ở trên.

Trên đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề quy định về thanh tra thuế để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY

bttop