THẾ NÀO LÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP, MUA LẠI DOANH NGHIỆP, LIÊN DOANH GIỮA CÁC DOANH?

14/03/2018

Thế nào là sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp , mua lại doanh nghiệp, liên doanh giữa các doanh nghiệp?

Chào bạn, về vấn đề hành vi tập trung kinh tế của các doanh nghiệp, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( các hành vi tập trung kinh tế)

Sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp , mua lại doanh nghiệp, liên doanh giữa các doanh nghiệp là hành vi tập trung kinh tế của các doanh nghiệp.

1. Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.

2. Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

3. Mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn bộ hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại.

4. Liên doanh giữa các doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng nhau góp một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới.

Định nghĩa các hành vi trên cũng được Luật cạnh tranh 2004 quy định tại Điều 17.

Trên đây là các nội dung tư vấn về hành vi tập trung kinh tế của các doanh nghiệp bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop