Thu tiền của người phải thi hành án dân sự đang giữ hoặc do người thứ ba giữ

22/02/2020

Trường hợp phát hiện người phải thi hành án đang giữ tiền hoặc phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì có thể thu tiền đó để chấp hành án được không? Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật về thu tiền của người phải thi hành án dân sự đang giữ hoặc do người thứ ba giữ?

Chào bạn về vấn đề khi nào được thu tiền của người phải thi hành án dân sự mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 80 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về thu tiền của người phải thi hành án đang giữ:

“Trường hợp phát hiện người phải thi hành án đang giữ tiền mà có căn cứ xác định khoản tiền đó là của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu tiền để thi hành án. Chấp hành viên lập biên bản thu tiền và cấp biên lai cho người phải thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng”.

(ảnh minh họa: thu tiền của người phải thi hành án dân sự đang giữ hoặc do người thứ ba giữ)

Đồng thời, Điều 81 quy định về thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ:

“Trường hợp phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu khoản tiền đó để thi hành án. Người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án có nghĩa vụ giao nộp tiền cho Chấp hành viên để thi hành án. Chấp hành viên lập biên bản thu tiền, cấp biên lai cho người thứ ba đang giữ tiền và thông báo cho người phải thi hành án. Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền không ký vào biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng”.

Như vậy, trong trường hợp phát hiện người phải thi hành án đang giữ tiền mà có căn cứ xác định khoản tiền đó là của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu tiền để thi hành án.

Trường hợp phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định thu khoản tiền đó để thi hành án.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề thu tiền của người phải thi hành án để thi hành án dân sự để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop