THỦ TỤC THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG

14/06/2018

Thủ tục thông báo người đại diện cơ sở tín ngưỡng theo quy định của pháp luật?

Căn cứ Quyết định 3108/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã có quy định thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng như sau:

“- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng gửi văn bản thông báo đến UBND cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.

+ Bước 2: UBND cấp xã xem xét văn bản thông báo, lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã trong ngày làm việc hoặc qua đường bưu điện.

- Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Văn bản thông báo của cơ sở tín ngưỡng trong đó nêu rõ họ tên, tuổi, nơi cư trú của những người được bầu cử. (Bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

- Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

(ảnh minh họa: thủ tục thông báo người đại diện cơ sở tín ngưỡng)

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

- Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ sở tín ngưỡng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng (Mẫu B1, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).

- Lệ phí: Không

- Kết quả thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả bầu, cử người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản;

+ Người đại diện hoặc thành viên Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop