Tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

16/05/2019

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

Căn cứ Điều 26 Luật tiếp cận thông tin năm 2016 có quy định về tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin như sau :

" 1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin và vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu.

(ảnh minh họa: tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin)

2. Trường hợp Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin chưa đầy đủ, chưa rõ ràng các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này, cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu bổ sung.

3. Trường hợp thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp thì cơ quan nhận được yêu cầu phải thông báo và hướng dẫn người yêu cầu đến cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định pháp luật để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop