TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN KHI HOẠT ĐỘNG PHẢI TUÂN THỦ NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

10/04/2018

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan khi hoạt dộng phải tuân thủ những điều kiện gì ?

Chào bạn, về vấn đề những điều kiện phải tuân thủ khi tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( những điều kiện phải tuân thủ khi tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan)

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan thỏa thuận thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan. Theo quy định tại khoản 1 Điề 41 Nghị định 100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Bộ luật dân sự, luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, thì khi hoạt động, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan phải tuân thủ các điều kiện sau:

-  Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan phải được tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan uỷ quyền;

-  Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan được uỷ quyền đại diện cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan đối với việc quản lý một quyền, một nhóm quyền cụ thể;

-  Việc thu, phân phối tiền nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất khác được phát sinh từ việc khai thác quyền, nhóm quyền quy định tại điều lệ hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

Trên đây là các nội dung tư vấn về những điều kiện phải tuân thủ khi tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan hoạt động để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop