TỘI KHÔNG CỨU GIÚP NGƯỜI TRONG TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG

18/04/2018

Tôi là bác sĩ của một bệnh viện. Tôi không phẫu thuật do gia đình chưa đóng viện phí dẫn đến cháu tử vong. Tôi có phạm tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng không ?

Chào bạn, về vấn đề không cứu người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng , Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 132 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 quy định:

“1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;

b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.


(Tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo bộ luật hình sự 2015)

3. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng dẫn đến hậu quả là người đó chết thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu không có điều kiện khả năng thì sẽ không bị áp dụng , chẳng hạn như thấy một người chết đuối nhưng người này bị liệt không thể di chuyển, không thể cứu người chết đuối được. Khi đó, trách nhiệm hình sự không đặt ra đối với người này. Đối với trường hợp của bạn, bạn là một bác sĩ. Theo yêu cầu , nhiệm vụ của ngành nghề, bạn phải cứu chữa cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do gia đình bệnh nhân chưa đóng viện phí, bạn không cứu chữa dẫn đến bệnh nhân tử vong. Khi đó, bạn đã phạm tội không cứu giúp người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo quy định tại điều 132 Bộ luật hình sự 2015. Hình phạt chính áp dụng là phạt tù từ 1 đến 5 năm. Hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop