TỘI MUA BÁN NGƯỜI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

18/04/2018

Tôi có tuyển mộ 10 người làm việc để thực hiện lấy nội tạng người. Trong quá trình làm việc, nhân công đã thực hiện 5 ca mổ. vậy, tôi có phạm tội mua bán người không và mức phạt là bao lâu ?

Chào bạn, về vấn đề tội mua bán người bộ luật hình sự 2015, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 150 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 quy định:

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vì động cơ đê hèn;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

e) Đối với từ 02 đến 05 người;

g) Phạm tội 02 lần trở lên.

(Tội mua bán người theo Bộ luật hình sự 2015)

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;

đ) Đối với 06 người trở lên;

e) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Cấu thành tội phạm mua bán người cần căn cứ vào mặt khách quan, chủ quan, chủ thể và khách thể. Mặt chủ thể, người có năng lực hành vi hình sự bao gồm về độ tuổi và khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Khách thể của tội mua bán người là quan hệ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự bị xâm phạm. Đối với mỗi tội phạm, hành vi khách quan là yếu tố rất quan trọng để quyết định một người có phạm tội hay không. Người thực hiện hành vi mà cấu thành tội phạm này là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác để chuyển giao, tiếp nhận người để thu lợi bất chính, lấy bộ phận cơ thể hoặc tuyển mộ, chứa chấp người khác thực hiện hành vi trên. Đối với trường hợp của bạn, bạn là người thực hiện việc tuyển mổ nhân công để thực hiện hành vi lấy bộ phận cơ thể người. Vì vậy, bạn phạm tội mua bán người theo quy định. Về mức phạt, trong thời gian làm việc, công nhân đã thực hiện lấy bộ phận cơ thể người. Khung hình phạt áp đụng đối với bạn là từ 12 đến 20 năm và có thể bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung đó là phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú hoặc tịch thu tài sản.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về tội phạm mua bán người để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop