Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam

11/07/2019

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

Căn cứ Điều 38 Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 có quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam như sau:

“1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam.

(ảnh minh họa: trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam)

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức, quản lý, chỉ huy, điều hành hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop