Nội dung quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam

11/07/2019

Nội dung quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Căn cứ Điều 37 Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 có quy định những nội dung quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam như sau:

“1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam.

2. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.

(ảnh minh họa: Nội dung quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam)

3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam.

5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.

6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

7. Hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề nội dung quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam là gì để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop