Trường hợp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

14/12/2021

Tôi là người ở địa phương A không trực tiếp canh tác, muốn mua đất trồng lúa ở địa phương B về để chuyển mục đích thì có thuộc trường hợp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất không?

Chào bạn về vấn đề những trường hợp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà bạn thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ điều 191 Luật đất đai 2013 có quy định về các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

“Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

(ảnh minh họa: trường hợp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đấy rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu ohujc hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khi vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó”

Như vậy, nếu hộ gia đình, cá nhân mà không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp nào để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop