Từ chối nhận di sản thừa kế thì có phải thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại không?

07/09/2023

Ông nội tôi mất đi có để lại cho các con một mảnh đất trị giá khoảng 2 tỷ đồng, đồng thời ông có đang vay nợ 100 triệu đồng của người quen chưa trả. Tuy nhiên bố tôi đã từ chối nhận di sản thừa kế. Vậy, bố tôi từ chối nhận di sản thừa kế thì có phải thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại không? Mong Luật sư giải đáp.

Chào bạn, về vấn đề thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại khi đã từ chối nhận di sản thừa kế? mà bạn đang thắc mắc, Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Theo khoản 1 Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

(Ảnh minh họa: Từ chối nhận di sản thừa kế thì có phải thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại không?)

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

Như vậy, theo quy định thì những người hưởng thừa kế mới có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản cho người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mình đã nhận. Trường hợp bố bạn đã từ chối nhận di sản, tức không phải là người hưởng thừa kế thì sẽ không cần phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với khoản nợ của ông bạn, trừ trường hợp bố bạn và những người liên quan có thỏa thuận khác.

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề Thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại trong trường hợp từ chối nhận di sản để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn VănThành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

 

 

bttop