ỦY QUYỀN HỢP PHÁP GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÓM NGƯỜI LAO ĐỘNG

01/03/2018

Chúng tôi là một nhóm người lao động gồm có 15 người, cùng ký hợp đồng lao động trong dây chuyền may mặc công ty X tại khu công nghiệp Y. Để đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm thời gian chúng tôi có thể ủy quyền hợp pháp cho một người trong số 15 người chúng tôi giao kết hợp đồng lao động với công ty X không?

Chào bạn, cảm ơn vì đã liên hệ với chúng tôi, về trường hợp ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động của bạn, công ty Luật Huy thành xin được  tư vấn như sau:

Căn cứ điểm d, khoản 2 Điều 3 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định như sau:

“2. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

…”

(ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động đối với nhóm người lao động)

Như vậy, nhóm người lao động các bạn có thể ủy quyền cho một trong những người lao động trong nhóm đứng ra giao kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên cần lưu ý, việc ủy quyền giao kết hợp đồng lao động cho một người được ủy quyền hợp pháp trong nhóm phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau: 

- Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, chữ ký của người lao động nhận ủy quyền; 

- Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, chữ ký của từng người lao động trong nhóm ủy quyền; 

- Nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền.

Trên đây là các nội dung tư vấn về ủy quyền hợp pháp ký hợp đồng lao động để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop