ỦY QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

01/03/2018

Công ty tôi đang có nhu cầu tuyển số lượng công nhân bộ phận sản xuất rất lớn, tôi là giám đốc công ty,  để đảm bảo thực hiện thuận lợi tôi muốn ủy quyền ký hợp đồng lao động cho trưởng phòng nhân sự có được không?

Chào bạn, cảm ơn vì đã liên hệ với chúng tôi, về trường hợp ủy uyền ký hợp đồng của bạn, công ty Luật Huy thành xin được  tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định:

“ Điều 3. Người giao kết hợp đồng lao động

1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật;

c) Chủ hộ gia đình;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

(ủy quyền ký hợp đồng lao động)

Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.”

Như vậy, trong trường hợp này bạn có thể ủy quyền ký thay giám đốc đối với hợp đồng lao động cho trưởng phòng nhân sự để đảm bảo công việc được thực hiện thuận lợi hơn.

Trên đây là các nội dung tư vấn về ủy quyền ký hợp đồng lao động để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop