Văn bản yêu cầu cơ quan Nhà nước bồi thường thiệt hại phải có những nội dung gì?

15/06/2022

Để yêu cầu cơ quan Nhà nước bồi thường, người bị thiệt hại hoặc người thừa kế, người đại diện của người bị thiệt hại phải chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường, trong đó có văn bản yêu cầu bồi thường. Vậy văn bản yêu cầu cơ quan Nhà nước bồi thường thiệt hại phải có những nội dung gì?

Chào bạn về vấn đề nội dung văn bản yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước năm 2017 quy định về hồ sơ yêu cầu bồi thường, trong đó khoản 3 quy định như sau:

“3. Văn bản yêu cầu bồi thường phải có nội dung chính sau đây:

a) Họ, tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có) của người yêu cầu bồi thường;

b) Ngày, tháng, năm làm văn bản yêu cầu bồi thường;

c) Hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ;

d) Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ;

(Ảnh minh họa: Văn bản yêu cầu cơ quan Nhà nước bồi thường thiệt hại phải có những nội dung gì?)

đ) Thiệt hại, cách tính và mức yêu cầu bồi thường;

e) Đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường (nếu có);

g) Đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường nhưng phải nêu rõ tên văn bản và địa chỉ thu thập văn bản đó trong trường hợp người yêu cầu bồi thường không có khả năng thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;

h) Yêu cầu phục hồi danh dự (nếu có);

i) Yêu cầu khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có).

Trường hợp người bị thiệt hại chỉ yêu cầu phục hồi danh dự thì văn bản yêu cầu bồi thường phải có nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, g và h khoản này”.

Theo đó, văn bản yêu cầu Nhà nước bồi thường phải có các nội dung chính theo quy định nêu trên.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề văn bản yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179  hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop