Việc Ủy quyền có làm mất quyền của người ủy quyền không?

23/02/2024

Chào luật sư, nếu một người vì lý do nào đó mà không thể trực tiếp thực hiện giao dịch nên ủy quyền cho người khác thực hiện thay thì luật sư cho tôi hỏi việc ủy quyền có làm mất quyền của người ủy quyền không? Cảm ơn luật sư.

Chào bạn, về vấn đề Sau khi ủy quyền, người uỷ quyền có bị mất quyền của mình không? mà bạn đang thắc mắc tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 562 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng ủy quyền như sau:

“Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Căn cứ định nghĩa này, có thể hiểu uỷ quyền là việc các bên thoả thuận trong đó, một bên sẽ nhân danh bên còn lại thực hiện các công việc thay cho người đó. Do đó, về bản chất, uỷ quyền chỉ là việc “nhờ” người khác thực hiện công việc thay cho mình mà không phải là sự chuyển giao quyền, trách nhiệm của bên uỷ quyền.

Điều 569 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền như sau:

“1. Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

...”

Như vậy, người ủy quyền sẽ không bị mất quyền sau khi đã thực hiện việc ủy quyền cho người khác và hoàn toàn có thể chấm dứt hợp đồng uỷ quyền này theo quy định pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề người ủy quyền có bị mất quyền sau khi uỷ quyền cho người khác không? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop