Cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

05/01/2018

Cá nhân, tổ chức có đề nghị cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo thủ tục quy định.

1. Trình tự, thủ tục
- Người có yêu cầu cung cấp thông tin phải nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
- Giải quyết việc cung cấp thông tin: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ cung cấp thông tin; Thu phí và cung cấp thông tin nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; Xác nhận bằng văn bản về độ tin cậy của nội dung thông tin khi người sử dụng thông tin có yêu cầu.
- Nhận kết quả cung cấp thông tin tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc qua đường bưu điện.
* Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2014; Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm; Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.
2. Hồ sơ
Một trong những giấy tờ sau đây:
- Phiếu yêu cầu thông tin (Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tra cứu, trích lục bản đồ địa chính, trích sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai);
- Văn bản đề nghị cung cấp thông tin (Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai hoặc sao thông tin hồ sơ địa chính vào thiết bị nhớ của máy tính);
- Hợp đồng cung cấp thông tin (Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai).
3. Cơ quan giải quyết
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
4. Thời hạn giải quyết
- Trường hợp tra cứu thông tin thì phải cung cấp ngay trong ngày nhận được phiếu yêu cầu;
- Trường hợp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính hoặc sao thông tin vào thiết bị nhớ của máy tính thì phải cung cấp thông tin trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản đề nghị;
- Trường hợp cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính thì thời hạn cung cấp thông tin xác định theo thoả thuận giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và người có yêu cầu cung cấp thông tin.

Trên đây là các nội dung tư vấn của Luật Huy Thành để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY

bttop